JAKO katalog PL - Strona 334TEKSTYLIA - PIELGNACJA
NADRUKI
Zachowanie odpowiednich kroków w trakcie prania i suszenia jest
konieczne w procesie pielgnacji tekstyliów. Aby przeduy ich
uyteczno naley zwróci uwag na informacje umieszczone
na metce. Dalsze informacje znajdziesz w Internecie na stronie:
www.jakosport.pl
Dobrze wykonane nadruki mog by wspaniaym dopenieniem
produktów JAKO. Logotypy, numery, nazwy sponsorów przykuj
wzrok kibica i uatrakcyjni widowisko sportowe.
DTG (DIRECT TO GARMENT)
• motywy s nadrukowywane za pomoc drukarki cyfrowej bezporednio na materia
• istnieje moliwo wykonania druku wielokolorowego oraz przej kolorów
PRANIE
WSKAZÓWKI DOTYCZCE PIELGNACJI
• przestrzegaj wskazówek dotyczcych
pielgnacji tekstyliów znajdujcych si
na metce
pranie zwyke
maks. 30°C przy praniu w pralce
• p
rzed praniem zapi zamki
byskawiczne, guziki i zapicia na rzepy
pranie zwyke
maks. 40°C przy praniu w pralce
• cznie z tekstyliami nie naley pra
adnych ostrych przedmiotów
• nie uywa zmikczaczy
• nie pra tekstyliów kolorowych z biaymi
SUSZENIE I PRASOWANIE
• przestrzegaj wskazówek dotyczcych
pielgnacji tekstyliów znajdujcych
si na metce
pranie delikatne
maks. 30°C przy praniu w pralce
pranie delikatne
maks. 40°C przy praniu w pralce
pranie rczne
SITODRUK
• motywy s nadrukowywane przez sito bezporednio na materia
• uywa si jednego sita na jeden kolor, moliwe jest wykonanie druku wielokolorowego
FLOCK BEZPOREDNI
• motywy umieszcza si poprzez naniesienie warstwy kleju posypanej strzy tekstyln
• flock bezporedni umoliwia wykonanie jednokolorowych motywów
TRANSFER FLEX
• aplikacje umieszczane s na folii flex, a nastpnie wycinane do wprasowania
pras termotransferow
• transfer umoliwia wykonanie jednokolorowych motywów
SUBLIMACJA
• motywy wprasowywane s w materia za pomoc specjalnego transferu sublimacyjnego
• istnieje moliwo wykonania motywów wielokolorowych i fotorealistycznych oraz
przej kolorów
• t ekstyliów z nadrukami lub transferami
nie naley umieszcza w suszarce
nie wybiela
• unika przepenienia suszarki
nie pra chemicznie
• motywy nadrukowywane s za pomoc drukarki na folii flex, a nastpnie wycinane
do wprasowania pras termotransferow
suszy w niskiej temperaturze
(maks. do prasowania)
• istnieje moliwo wykonania motywów wielokolorowych i fotorealistycznych oraz
przej kolorów
TRANSFER CYFROWY NA FOLII FLEX
• nadruków nie prasowa
WANE
W przypadku niewaciwego doboru
techniki nadruku i nieprawidowej
pielgnacji nie bdziemy ponosi
odpowiedzialnoci za powstae szkody.
nie suszy w suszarce
prasowa w niskiej temperaturze
(maks. 110°C)
nie prasowa
HAFT
• motywy haftowane s na materiale za pomoc wielogowicowej maszyny hafciarskiej
• przed wykonaniem haftu tworzony jest wzór motywu; moliwe wykonanie równie haftu
wielokolorowego
NASZYWKI
• motywy wprasowywane s w materia w formie naszywek haftowanych, siatkowych,
silikonowych lub gumowych
• naszywki umoliwiaj wykonanie wielokolorowych motywów
332
333

PaperturnPowered by


Pełny ekran Naciśnij żeby przeczytać
Katalog do wertowania systemu Paperturn
Szukaj
Przegląd
Pobierz plik PDF
Drukuj
Koszyk
Pełny ekran
Zamknij pełny ekran